เช่า Pocket Wifi

Maxx Wifi เป็นผู้ให้บริการเช่า Pocket Wifi เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตในราคาประหยัด ลดความเสี่ยงในการจ่ายบิลค่าโทรศัพท์มือถือ รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และข้อมูลท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย